Συντήρηση Πρασίνου στο Συγκρότημα Πατησίων

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, τον προηγούμενο μήνα έγινε μία εκτεταμένη παρέμβαση καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου στο Συγκρότημα της Πατησίων

 

Με μία σειρά εργασιών συντήρησης πρασίνου αναδείχθηκε ο αρχιτεκτονικός διάκοσμος των κτιρίων αλλά και η μορφή των δέντρων. Ειδικότερα έγινε κλάδεμα δέντρων και θάμνων, βοτανίσματα και καθαρισμοί. Και στα ψηλά δέντρα έγινε αφαίρεση επικίνδυνων  κλάδων με χρήση γερανοφόρου οχήματος. 

 

Επίσης βελτιώθηκε και η ποιότητα του περιβάλλοντα χώρου από πλευράς φωτισμού και κίνησης

 

Οι επόμενες εικόνες, τονίζουν το εύρος και την ποιότητα της συνολικής προσπάθειας, πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών.

 

Κτίριο Παλαιάς Πρυτανείας

 

Κτίριο Αβέρωφ

 

Όριο με οδό Τοσίτσα

 

Μεταξύ Βιβλιοθήκης και Κτιρίου Γκίνη

 

Μεταξύ Πύλης Στουρνάρη και Κτιρίου Γκίνη

 Back to top