Έναρξη εργασιών του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ακεραιότητα της Έρευνας

Η έναρξη των εργασιών του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ακεραιότητα της Έρευνας πραγματοποιήθηκε 2 Ιουνίου 2024 στην Αθήνα (https://wcri2024.org/). Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνδιοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος για τα Παγκόσμια Συνέδρια για την Ακεραιότητα της Έρευνας (World Conferences on Research Integrity Foundation). Στην τελετή έναρξης των εργασιών του συνεδρίου, παρέστη ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Γεωργιάδης. Τα δύο Ελληνικά Ιδρύματα εκπροσωπήθηκαν από τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου και το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Ν. Θωμαΐδη.

 

Το πεδίο της Ακεραιότητας της Έρευνας αντιπροσωπεύει ένα πλαίσιο γνώσεων που έχει ως στόχο την κωδικοποίηση καλών ερευνητικών πρακτικών που προωθούν την παραγωγή και δημοσίευση αξιόπιστων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι ένα άκρως διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο που προωθείται από μία σχετικά ολιγάριθμη αλλά πολύ ενεργή επιστημονική κοινότητα.

 

Για τις επόμενες τρεις ημέρες πάνω από 800 σύνεδροι από όλες τις μεριές του κόσμου θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τα αποτελέσματα τις έρευνάς τους σχετικά με ένα ευρύ ρεπερτόριο θεματικών, όπως οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, η ανοιχτή επιστήμη, η ανανέωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών με μαθήματα που προωθούν την υπεύθυνη έρευνα και την επέκταση των θετικών εφαρμογών της Ακεραιότητας της Έρευνας σε τομείς όπως η καινοτομία.

 

Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ακεραιότητα της Έρευνας που γίνεται στη χώρα μας έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έως τώρα, σε σχέση με τα προηγούμενα συνέδρια, με βάση τον όγκο των εργασιών που παρουσιάζονται και το πλήθος των ερευνητών, εμπειρογνωμόνων, ειδικών στη χάραξη πολιτικής, χρηματοδοτών έρευνας και εκδοτών επιστημονικών εργασιών που έχουν συρρεύσει την Αθήνα.

 

Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ακεραιότητα της Έρευνας αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία, έτσι ώστε οι συζητήσεις που αρθρώνονται γύρω από την αξιοπιστία της επιστημονικής έρευνας να γίνουν ευρέως γνωστές τόσο στην ελληνική ερευνητική κοινότητα, όσο και στους φορείς που σχετίζονται άμεσα με την επιστήμη και την καινοτομία στην χώρα μας.

 

Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ακεραιότητα της Έρευνας έχει τις προϋποθέσεις να προωθήσει την Ακεραιότητα της Έρευνας τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ερευνητών. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί εφόσον αναγνωριστεί ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπευθυνότητα της ερευνητικής κοινότητας προς τις κοινωνίες, αλλά και με την εμβάθυνση της εμπιστοσύνης των κοινωνιών προς την επιστήμη εν γένει.

 Back to top