Προώθηση συνεργασίας Ελληνικών και Βρετανικών Πανεπιστημίων

Στις 21 Νοεμβρίου 2022, Eλληνική αντιπροσωπεία – η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως και οι Πρυτάνεις Α. Μπουντουβής του ΕΜΠ, Μ.-Α. Δημόπουλος του ΕΚΠΑ, Ν. Παπαϊωάννου του ΑΠΘ και Θ. Θεοδουλίδης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – επισκέφθηκε το Λονδίνο σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων της Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Η διμερής συνεργασία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω του Brexit και των συνακόλουθων εμποδίων στην κινητικότητα των φοιτητών, κυρίως μέσω του Erasmus, του ιδιαίτερα αυξημένου κόστους των διδάκτρων για φοιτητές εκτός Η.Β. αλλά και αυτό που αφορά στη χρηματοδότηση νέων ερευνητών, όπως οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι δεν προέρχονται από το Η.Β. Σε ό,τι αφορά στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, οι δυνατότητες των Πανεπιστημίων του Η.Β να συμμετέχουν με ειδικό καθεστώς συνεργαζόμενου μέλους στο Horizon 2020 ευνόησαν τη συνεργασία τους με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το ΕΜΠ. Αλλά οι προοπτικές για το πρόγραμμα Horizon Europe δεν φαίνονται ελπιδοφόρες.

 

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μια το πρωί και μια άλλη το βράδυ, συζητήθηκαν ρεαλιστικά και επί της ουσίας όλες οι πτυχές της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και βρετανικών πανεπιστημίων, με ακαδημαϊκές αρχές του Η.Β. και με τη συμμετοχή του Πρέσβη του Η.Β. στην Ελλάδα κ. M. Lodge και του Έλληνα Πρέσβη στο Η.Β. κ. Ι. Ραπτάκη. Στη βραδινή συνάντηση, που φιλοξενήθηκε από την Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο, ήταν παρόντες περισσότεροι από 100 Έλληνες καθηγητές στο Η.Β. Εκφράστηκε έντονη επιθυμία για έναρξη συνεργασιών και ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών και από τις δύο πλευρές. Ανάμεσα στα «παράθυρα ευκαιρίας» που ανοίγονται είναι αυτά που συνδέονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης καθηγητών από το εξωτερικό με ελληνικά πανεπιστήμια.

 

Στην απογευματινή συνάντηση ο Πρύτανης A. Μπουντουβής απηύθυνε χαιρετισμό στο κοινό των Ελλήνων ακαδημαϊκών. Το video clip που ακολουθεί είναι απόσπασμα από την εκδήλωση στην Πρεσβεία.

 

Στην πρωινή συνάντηση παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΕΜΠ στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση και τη σύζευξή τους με ερευνητικές και εκπαιδευτικές προτεραιότητες, όπως αυτές αφορούν στην ακαδημαϊκή συνεργασία με Πανεπιστήμια του Η.Β.

 

 Back to top