«Χορήγηση του Βραβείου «Απόστολος Χρ. Γιώτης» ακαδ. έτους 2021-2022»

Σύμφωνα με την απόφαση της από 25.11.2022 Συνεδρίασης της Συγκλήτου, χορηγείται το «Βραβείο Απόστολος Χρ. Γιώτης» ακαδ. έτους 2021-2022 στη φοιτήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κα ΣΑΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 09.12.2022. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top