Προτεινόμενοι για τα Βραβεία Δ. Χωραφά έτους 2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 11ης/2023 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (09.05.2023), οι προτεινόμενοι για τα Βραβεία Δ. Χωραφά έτους 2023, τα οποία χορηγούνται σε υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές (Life Sciences & Medicine, Physics, Chemistry - including nanotechnology, Mathematics, Informatics/Computer Science, Engineering of Finance & Risk Management) είναι οι κάτωθι:

·      Η κ. Στραμάρκου Μαρίνα, διδάκτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, η οποία εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Έξυπνες συσκευασίες με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά στοιχεία και καινοτόμα βιοδραστικά συστατικά για την παρακολούθηση και ενεργητική προστασία της ποιότητας των τροφίμων» με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Μαγδαληνή Κροκίδα.

·      Ο κ. Σαρμάς Ελισσαίος, υποψήφιος διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο οποίος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη Βιβλιοθήκης Μοντέλων Μάθησης και Τεχνικών Βελτιστοποίησης για Εφαρμογές στον Ενεργειακό Τομέα» με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ιωάννη Ψαρρά.

Η πρόταση του Ε.Μ.Π. έχει κατατεθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο του Ιδρύματος Δ. Χωραφά.Back to top