Πλήρωση «1» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Urban and transportation regeneration for Reducing Automobile Dependency in Mena area - UPGRADE»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Urban and transportation regeneration for Reducing Automobile Dependency in Mena area - UPGRADE» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/238100, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+ CBHE» που χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή ‘Ένωση», με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Ι. Σπυροπούλου.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15-06-2023Back to top