Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), και του αναπληρωτή του στην Σύγκλητο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Λεπτομέρειες ακολουθούν στη συνημμένη ανακοίνωσηBack to top