Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους/Νέες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδ/κό έτος 2023-2024-ΕΜΠ», με Κ.Α.68/1700 και κωδ. ΟΠΣ:6003439, Σχολής Μεταλλειολόγων -Μεταλλουργών

Πρακτικό Επιλογής Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους/Νέες Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024-ΕΜΠ», με Κ.Α. 68/1700 και κωδικό ΟΠΣ: 6003439, Σχολής  Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών.Back to top