Επίδοση των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» έτους 2023.

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 06.06.2024) ενέκρινε την από 14.05.2024 πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με τη χορήγηση των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» έτους 2023, στις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές, με αντικείμενο βιομηχανικού ενδιαφέροντος, των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Π. και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 21.06.2024. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.Back to top