Μη χορήγηση της υποτροφίας «Ευάγγελου Απέργη», εισαγωγής έτους 2023 & επίδοσης εξαμήνων ακαδ. έτους 2022-2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/2024 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (06.06.2024), δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία «Ευάγγελου Απέργη», εισαγωγής έτους 2023 & επίδοσης εξαμήνων ακαδ. έτους 2022-2023, δεδομένου ότι ουδείς εκ των αιτούντων πληροί τους

όρους χορήγησής της.Back to top