Ομιλία της Καθηγήτριας Minjuan Wang (San Diego University USA) "The Application of Metaverse and AIGC in Education and Training"

Παρακαλούμε δείτε τις σχετικές πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.Back to top