ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Mε αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το EMΠ χορηγεί τίτλους Mεταπτυχιακών Σπουδών (M.Σ.) υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους. Με απόφαση της Συγκλήτου του EMΠ στις 17.10.1997 καθορίστηκε η στρατηγική του Ιδρύματος για την ίδρυση Διεπιστημονικών, Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών και για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδικεύσεως στο Ίδρυμα, με βάση τις αρχές που είχε καθορίσει η Σύγκλητος το 1996. Η Σύγκλητος Ειδικής Συνθέσεως του EMΠ, μετά από εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, θέσπισε ενιαίες αρχές για την δομή, τη ροή, την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ 1098, Τεύχος 2ο - Υπουργική Απόφαση Φ1232 / Β1 / 404 / 25.08.2000). Ως κύριοι στόχοι τέθηκαν η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας, της επαγγελματικής καταρτίσεως και της διεθνούς αναγνωρίσεως των χορηγούμενων βασικών τίτλων σπουδών, η συνεκτικότητα, το επιστημονικό βάθος και η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές.
Στο EMΠ λειτουργούν σήμερα είκοσι Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα οποία φοιτούν 1.950 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Από αυτά τα δεκατέσσερα λειτουργούν από το 1998. Τα Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ. αποτελούν προδιδακτορικά προγράμματα εμβαθύνσεως στο αντικείμενο του διπλώματος της Σχολής. Υπογραμμίζεται εδώ, ότι το ΕΜΠ, συντονιζόμενο με άλλες Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, αναγνωρίζει την ισοδυναμία των Διπλωμάτων ενιαίων πενταετών σπουδών των Μηχανικών, που αποτελούν προϋπόθεση για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, με το Ευρωπαϊκό Master. Τα χορηγούμενα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως δεν αποτελούν δεύτερο επαγγελματικό δίπλωμα, ούτε και είναι προϋπόθεση ασκήσεως του επαγγέλματος. Αποτελούν πρόσθετο προσόν στην επσγγελματική ανέλιξη των κατόχων τους.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

2. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

3. Συστήματα Αυτοματισμού

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών

4. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

5. Τεχνο-Oικονομικά Συστήματα

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

6. Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

7. Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

8. Προστασία Μνημείων

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

9. Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

10. Πολεοδομία - Χωροταξία

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

11. Υπολογιστική Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

12. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

13. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

14. Γεωπληροφορική

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

15. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

16. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

17. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

18. Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

19. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

20. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

21. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

 

 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tο EMΠ συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διεπιστημονικά-Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων AEI με τις αντίστοιχες Σχολές του:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ και των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
  2. Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (ΑΛΜΑ), Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών, ΕΚΠΑ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.
  3. Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές: Γεωλογίας ΑΠΘ, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ και Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ.
  4. Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές: Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
  5. Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Συμμετέχοντα Τμήματα/Σχολές: Χημείας ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Χημείας ΑΠΘ και Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN

Επίσης, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί το παρακάτω Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο δεν οδηγεί σε λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), αλλά στηρίζει τη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με ειδικά μαθήματα

  • Π.Μ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τηλ. Γραμ. 210-772-2224

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

H διαδικασία εκπόνησης των Δ.Δ. διασφαλίζει την ουσιαστική εμβάθυνση στην επιστήμη και την ποιότητα της έρευνας. Oι Δ.Δ. εκπονούνται από τα κύτταρα της έρευνας, τους Τομείς, και τους φυσικούς φορείς της, τις Σχολές.
Η συνολική διάρκεια της φοίτησης μέχρι και την απονομή του τίτλου του διδάκτορα ΕΜΠ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου, είναι 3 χρόνια κατ’ελάχιστο.

Oι θέσεις των υποψήφιων διδακτόρων και οι γνωστικές περιοχές στις οποίες μπορούν να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές προκηρύσσονται από τη Σχολή ή ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως του ενδιαφερόμενου με μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τομέα και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα. Πληροφορίες: Α. Καλού 210-772-1352

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προπτυχιακές Σπουδές Φοίτηση στο ΕΜΠ »


Back to top