ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ)

Το Πάσο παρέχεται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά 2. Iσχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Eκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

Εξασφαλίζει τη δωρεάν σίτιση στα εστιατόρια του ΕΜΠ (στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στην Πατησίων), στους φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων). Για τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στα εστιατόρια που προαναφέρθηκαν, με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Πληροφορίες: 210-772-2192 κα Κ. Γιακουμάκη,  210-772-2154 κα Γ. Σωτηροπούλου. Αίτηση για κάρτα σίτησης

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη είναι προνόμιο όλων των φοιτητών που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό Ταμείο. Εξασφαλίζεται με το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του φοιτητή, που εκδίδεται στο Ιατρείο Ζωγράφου με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, φωτογραφιών και δήλωσης του Ν. 1599/86. Η υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει: άμεση ιατρική συνδρομή, φαρμακευτική μέριμνα, οδοντιατρική περίθαλψη, περίθαλψη σε ιατρείο, νοσοκομειακή περίθαλψη εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, περίθαλψη για χρόνια νοσήματα και καταστάσεις.

Η φαρμακευτική μέριμνα προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους φοιτητές από φαρμακεία συμβεβλημένα με το ΕΜΠ. 

Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε κάθε ασθενή φοιτητή του Ιδρύματος μετά από σχετική ιατρική διάγνωση και συγκατάθεση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε δημόσια Νοσηλευτήρια. Το ΕΜΠ, επειδή διαθέτει Μικροβιολογικό Εργαστήριο που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών. Πληροφορίες: 210-772-1566 κα. Μ. Κατράνη

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στο ΕΜΠ λειτουργεί Μονάδα Συμβουλευτικής για δυσκολίες που σχετίζονται με τις σπουδές, όπως έντονο άγχος εξετάσεων ή/ και επίδοσης, αδυναμία διαχείρισης χρόνου, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητική ζωή ή στην πόλη/ χώρα σπουδών, δυσκολίες σε επίπεδο σχέσεων και επικοινωνίας, όπως συγκρούσεις στο οικογενειακό/ φιλικό περιβάλλον, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης κλπ και άλλες προσωπικές δυσκολίες, όπως προβλήματα υγείας, ψυχοσωματικά προβλήματα, διακυμάνσεις στη διάθεση κ.α. Πληροφορίες: Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων, κα Ελένη Πασπαλιάρη, κα  Α. Κουρή, τηλ. 210-772-1089, 210-772-2590, e-mail: .

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες: η Παλαιά και οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου. Η Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου λειτουργεί από το 1975 και στεγάζεται σε ένα δεκαώροφο κτήριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στην Εστία στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%. Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου λειτουργούν από το 2005 και στεγάζονται σε ένα συγκρότημα 15 κτηρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π. Οι Εστίες λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Χορηγείται στους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν και διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας οικογενειακής κατοικίας και των οποίων το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων ). Πληροφορίες: 210-772-1936 κα. Ε. Τάκα, 210-772-2154 κα. Ι. Σωτηροπούλου

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Βραβεία & υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από τους Διαθέτες-Δωρητές ή από Αποφάσεις της Συγκλήτου (όπως επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις, Εξαμήνων, συγκεκριμένων μαθημάτων, τόπος καταγωγής). Τα βραβεία και οι υποτροφίες που απονέμονται και χορηγούνται από το ΕΜΠ αναλύονται ως εξής:

  • Είκοσι πέντε κατηγορίες βραβείων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 13 από Κληροδοτήματα, 4 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 5 από Χορηγία Τρίτων, 3 από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας.
  • Δύο κατηγορίες βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 1 από Κληροδότημα και 1 από Χορηγία Τρίτων,
  • Εννέα κατηγορίες υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 8 από Κληροδοτήματα, 1 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
  • Έξι κατηγορίες υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ: 4 από Κληροδοτήματα, 2 από Χορηγία Τρίτων.
  • Επίσης χορηγούνται υποτροφίες και βραβεία από διάφορα Ιδρύματα, τα οποία απονέμουν απευθείας τα χρηματικά εντάλματα στους δικαιούχους.
  • Ίδρυμα Ευγενίδου (σε διπλωματούχους φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ ή στο εξωτερικό).
  • Ίδρυμα Χωραφά (σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ, που δημοσίευσαν εργασίεςσε συγκεκριμένες περιοχές).
  • Ίδρυμα Τιφτιξή (σε άριστους & άπορους φοιτητές των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών).

Πέραν αυτών αποστέλλεται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εξωτερικών κ.λπ. πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται σε υποτροφίες ή βραβεία που χορηγούν σε φοιτητές και φοιτήτριες που φοιτούν σε ΑΕΙ κατόπιν διαγωνισμού ή λόγω καταγωγής, και όλο αυτό το υλικό διαβιβάζεται στις Γραμματείες των Σχολών του ΕΜΠ για να ενημερωθούν οι φοιτητές τους. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας έχει εκδώσει ενημερωτικό οδηγό βραβείων και υποτροφιών, που αναφέρει αναλυτικά ανά βραβείο και υποτροφία τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση αυτών από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες.

Χορηγείται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά δύο. Ισχύει για τα έτη που απαιτού νται για τη λήψη του πτυχίου και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Εκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του.

Πλήροφορίες: Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κα Β. Μπαλαμπάνη, Τηλ: 210-772-1951, 210-772-1820. Δείτε επίσης τον οδηγό Βραβείων - Υποτροφιών καθώς και τις τελευταίες ανακοινώσεις σχετικά με υποτροφίες.

 

 

ΔΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Στο ΕΜΠ λειτουργούν επίσης για την εξυπηρέτηση των φοιτητών οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας αποφοίτων και ειδικότερα:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Στο ΕΜΠ, λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων. Δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και νέους αποφοίτους υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής τους πορείας. Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να συναντήσουν τους Εξειδικευμένους Συμβούλους που διαθέτει το Γραφείο και να συζητήσουν μαζί τους για τα θέματα που τους απασχολούν.
Με το Σύμβουλο Τεκμηρίωσης / Πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέσεις εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

Με τη Σύμβουλο Σταδιοδρομίας για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εξεύρεση εργασίας, την προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης κ.λπ.
Στην Ειδική Σύμβουλο μπορούν να απευθυνθούν φοιτητές που αισθάνονται ότι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις προκλήσεις που βιώνουν είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε προσωπικό επίπεδο, και να επεξεργαστούν, μέσα από μια σειρά προσωπικών συναντήσεων, τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν.

 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή που καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 και επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4957/2022 έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Πληροφορίες / Υποβολή Αιτήματος: https://stua.ntua.gr/

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Tο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν. Oι γλώσσες που διδάσκονται είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική. O συνολικός κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και o βαθμός του μαθήματος συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος. Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων, τουλάχιστον Lower Cambridge για την αγγλική και αντίστοιχων διπλωμάτων για τις άλλες γλώσσες, απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών. Δεν απαλλάσσονται, όμως, από τη φοίτηση του 4ου εξαμήνου, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Oι σπουδαστές που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω διπλώματα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Κέντρου Ξένων Γλωσσών

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Στο πλαίσιο των σχετικών με τη φοίτηση διατάξεων, προγραμματίζονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές για την ενημέρωση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ή στα κλασικά πρότυπα της επιστήμης και της τέχνης, και γενικά για τη συμπλήρωση της μόρφωσής τους. 

Oι εκδρομές στο εσωτερικό απευθύνονται σε φοιτητές κάθε έτους και προγραμματίζονται από τα μέλη ΔΕΠ τωνTομέων, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των οποίων αναφέρεται ο σκοπός της εκδρομής. Στις εκδρομές αυτές συμμετέχουν οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα τουTομέα που προγραμματίζει την εκδρομή και ευθύνεται για τη διεξαγωγή της.
Oι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό προγραμματίζονται συνήθως για τους τελειόφοιτους φοιτητές του EMΠ και διαρκούν μέχρι 3 εβδομάδες. Πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναφερόμενο όμως στο συνολικό πρόγραμμα κάθε Σχολής και όχι ενός μόνοTομέα.
Mέρος των εξόδων κίνησης στις εκπαιδευτικές εκδρομές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και σημαντικό τμήμα των υπολοίπων εξόδων των εκδρομέων καταβάλλονται συνήθως από τη Φοιτητική Λέσχη, μερικές φορές από άλλους φορείς του Δημοσίου και τοTεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας (TEE).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Παράλληλα λειτουργεί και η Ένωση Aποφοίτων στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου, η οποία αποτελεί τμήμα των Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος και εξυπηρετεί τους αποφοίτους του Iδρύματος, εστιάζοντας στην κατεύθυνση της σύσφιξης των σχέσεων των αποφοίτων EMΠ μεταξύ τους και με το Ίδρυμα.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Παροχές προς όλα τα Μέλη »


Back to top